HUR ANVÄNDS ÖVERSKOTTET

SÅ ANVÄNDS ÖVERSKOTTET

Överskottet från Söderhamn Second hand går till Föreningen Kyrkorna i Söderhamn. Hela överskottet delas ut  till sociala och humanitära projekt  för i huvudsak barn och ungdom i Söderhamn och i andra länder.

Några exempel  från det lokala arbetet:
Frukost för behövande på Norrtullkyrkan
Schools Out en drogfri Festival för ungdomar
UNF stöd till barn och ungdomar
Dagläger svenska kyrkan för barnfamiljer
Majblomme föreningen, bidrag till barnfamiljer

Några exempel från arbete i andra länder:
Matpaket via Rädda barnen till Syrien
Ramstrand Foundation, stöd till  skolor i Etiopien
Siriskolan i Jerusalem, lekutrustning till skolbarn
Dagskassa från Butiken till Världens BarnEqumenia Turkiet, utrustning till skolbygge

OSÅLDA VAROR  FÅR EN NY CHANS
Varor som inte blir sålda i butiken räknas också som överskott!
Varorna fraktas till samarbetspartner i Baltikum.