EN SOCIAL ARBETSPLATS

Vår butik har ett lokalt socialt engagemang och erbjuder arbetstillfällen och arbetsträning i både i butik och på beredning  i samarbete med Arbetsförmedlingen , Försäkringskassan , Frivården m.fl. Personer som söker till oss för praktik står ofta långt ifrån den vanliga arbetsmarknaden av olika skäl. Här får man arbeta i sin egen takt och utifrån egna förutsättningar. 
Vi är en ”växtplats” för olika former av rehabiliteringar och en bra plats att skaffa sig butiks-kassa-lagervana . 
Asylsökande och nyanlända  får möjlighet till meningsfyllda dagar med arbete och träning på svenska språket. En bra start för att fortare komma in i vårt samhälle.

Vi i styrelsen är stolta över att kunna ge 20 personer en trygghetsanställning.  Vår Second hand butik  är vad vi förstår, den butik  som har flest trygghetsanställda i hela Sverige!
Frivården ger personer möjlighet  att avtjäna sin tid hos oss.

En annan viktig dela är våra Volontärer ca 40 st, som gör ett meningsfullt biståndsarbete samtidigt som de får social gemenskap.  Se  mer info på sidan om Volontärer.