Om oss

Vilka är Söderhamn Second Hand?

Kyrkor och Församlingar i Söderhamns kommun samarbetar och driver två föreningar och en Second Hand butik tillsammans!

Föreningen Kyrkornas i Söderhamn som driver butiken SÖDERHAMN SECOND HAND  har två övergripande mål:
1) Att sälja skänkta second handvaror i butik och generera  ett överskott.
2) Att ha ett socialt engagemang genom att erbjuda ett 20 tal personer med olika arbetshinder arbete samt ge ett 40 tal volontärer meningsfullt biståndsarbete.
Kyrkor och församlingar är huvudmän och väljer personer till styrelserna. Överskottet på försäljningen går till föreningen Kyrkorna i Söderhamn. I den föreningen kan de som gör något för barn eller sociala och humanitära insatser söka pengar. Ansökan lämna till Andreas Onelius (andreas.onelius@svenskakyrkan.se)

Föreningen Kyrkorna i Söderhamn
Föreningen Kyrkorna i Söderhamn som delar ut hela överskottet från Söderhamn Second Hand butiken, tar emot ansökningar från organisationer, föreningar för bidrag till socialt och humanitärt arbete i huvudsak till barn och ungdom i Söderhamn och i andra länder.
Kyrkor och församlingar är huvudmän och väljer personer till styrelsen.

Kyrkor/Församlingar som idag är huvudmän för föreningarna:
Svenska kyrka Söderhamn /Sandarne
Svenska kyrkan Söderala/Ljusne/Mo/Bergvik
Svenska Kyrkan Norrala/Trönö
Norrtullkyrkan Söderhamn
Equmeniakyrkan Söderhamn
Equmeniakyrkan Mohed
Equmeniakyrkan Skog
Norrala missionsförsamling
Kristen Gemenskap Bergvik